Pakaysan; çevreye ve insana duyarlı, insan ve hizmet odaklı bir kuruluş.

Vizyonumuz

Odağımız İnsan

Ambalajlama ve paketleme sektöründe yarattığı değerler ile sürdürülebilir büyümesini koruyan, kaliteli hizmet anlayışını benimsemiş, rekabet gücü ile tercih edilen, güven duyulan, çevreye ve insana duyarlı olarak büyüyen, insan ve hizmet odaklı bir kuruluş olmaktır.

Misyonumuz; müşterilerimize katma değeri yüksek, yenilikçi, güvenilir ürün ve çözümler sunmak.

Misyonumuz

Yenilikçi, Güvenilir

Ambalajlama ve paketleme sektöründe, müşterilerine katma değeri yüksek, yenilikçi, güvenilir ürün ve çözümler sunmak, şirketimizin bölgesinde Ambalajlama ve paketleme sektöründe lider duruma gelmesi için inovatif çalışmalar yapıp, küresel hedeflerine yüksek kalite ve üretim standartlarıyla ulaşmayı hedeflemektedir.

Toplumun bir parçası olduğumuzun farkındalığıyla, şirket hedefleri ile ülke ve toplum çıkarlarının uyum içinde olmasına özen gösteririz.

Toplumsal Fayda

Sürdürülebilir Bir Gelecek

Toplumun bir parçası olduğumuzun farkındalığıyla, şirket hedefleri ile ülke ve toplum çıkarlarının uyum içinde olmasına özen gösteririz. Sürdürülebilir bir gelecek yaratmak için, sosyal ve toplumsal görev bilinci içinde üzerimize düşen yükümlülükleri araştırır ve bunları en faydalı olacak şekilde yerine getiririz.

En küçük başarımız bile, bir tek insanın eseri olamayacak kadar büyüktür.

Vefa

Sevgi, Saygı, Özveri

En küçük başarımız bile, bir tek insanın eseri olamayacak kadar büyüktür. İnsanların büyük işleri ancak birbirlerine güvenip dayanarak başarabildikleri gerçeğinden hareketle, yöneticilerimiz ve tüm çalışanlarımız bir aile olarak birbirlerine kenetlenmişlerdir. Pakçaysan Ailesinin tüm fertleri, sevgi – saygı – özveri olan güçlü bir ekip ruhuna sahiptirler.

Atıkların kaynağında azaltılmasını, yeniden değerlendirilmesini ve doğal kaynakların verimli kullanılmasını hedefliyoruz.

Çevre Politikaları

Bu Dünya Hepimizin

Çevre bilincinin geliştirilmesi ve çevrenin korunması için, başta çalışanlarımız olmak üzere ilgili tüm paydaşlarımızın destekleri ile gerçekleştiriyoruz. Atıkların kaynağında azaltılmasını, yeniden değerlendirilmesini ve doğal kaynakların verimli kullanılmasını sağlamak, iklim değişikliğine karşı enerjiyi verimli kullanarak karbon ayak izimizi azaltmak, müşterilere sunduğumuz ürünlerin yaşam döngüsü genelinde sürdürülebilirliği esas almak, çevre ile ilgili tüm uygunluk yükümlülükleri doğrultusunda sürekli gelişmeyi temel alan bir çevre yönetim sistemi anlayışı benimsemektir.